A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích hàm lượng chì, cadmi và asen trong cây ngải cứu bằng phương pháp ICP-MS

Phân tích hàm lượng chì, cadmi và asen trong cây ngải cứu bằng phương pháp ICP-MS

Phân tích hàm lượng chì, cadmi và asen trong cây ngải cứu bằng phương pháp ICP-MS

  • Nhan đề :
  • Phân tích hàm lượng chì, cadmi và asen trong cây ngải cứu bằng phương pháp ICP-MS
  • Tác giả :
  • Nguyễn Thị Thu Thúy
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Cây ngải cứu,Phương pháp ICP-MS,Hàm lượng chì,Hàm lượng cadmi,Hàm lượng asen
  • Số trang :
  • tr. 205-211
Tải file tóm tắt Phân tích hàm lượng chì, cadmi và asen trong cây ngải cứu bằng phương pháp ICP-MS

File Tóm tắt

Online: 219
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})