A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích rung động của kết cấu khung vỏ ô tô khách 30 chỗ ngồi, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam

Phân tích rung động của kết cấu khung vỏ ô tô khách 30 chỗ ngồi, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam

Phân tích rung động của kết cấu khung vỏ ô tô khách 30 chỗ ngồi, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Phân tích rung động của kết cấu khung vỏ ô tô khách 30 chỗ ngồi, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Quang Cường;Nguyễn Thiết Lập
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rung động,Mô hình trạng thái,Kết cấu khung vỏ ô tô khách,Tiếng ồn ô tô
 • Số trang :
 • tr. 41-50
Tải file tóm tắt Phân tích rung động của kết cấu khung vỏ ô tô khách 30 chỗ ngồi, sản xuất lắp ráp tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 150
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,230
})