A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát hiện tấn công có đảm bảo tính riêng tư từ các nguồn dữ liệu mạng phân tán

Phát hiện tấn công có đảm bảo tính riêng tư từ các nguồn dữ liệu mạng phân tán

Phát hiện tấn công có đảm bảo tính riêng tư từ các nguồn dữ liệu mạng phân tán

 • Nhan đề :
 • Phát hiện tấn công có đảm bảo tính riêng tư từ các nguồn dữ liệu mạng phân tán
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Chung;Nguyễn Văn Tảo;Trần Đức Sự
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tập phổ biến,Luật kết hợp,Phát hiện tấn công,Tổng bảo mật
 • Số trang :
 • tr. 19-24
Tải file tóm tắt Phát hiện tấn công có đảm bảo tính riêng tư từ các nguồn dữ liệu mạng phân tán

File Tóm tắt

Online: 190
Lượt truy cập: 11,452,981
Số lượt tải: 1,835,407
})