A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

 • Nhan đề :
 • Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông
 • Tác giả :
 • Đầu Thị Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục phổ thông,Giáo viên,Chương trình đào tạo
 • Số trang :
 • tr. 15-20
Tải file tóm tắt Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông

File Tóm tắt

Online: 208
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,233
})