A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội

 • Nhan đề :
 • Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Khải Hoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Đào tạo
 • Số trang :
 • 219 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội

File Tóm tắt

Online: 153
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})