A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Nhàn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,Giảng dạy,Năng lực phát hiện,Giải quyết vấn đề,Bắc Ninh
 • Số trang :
 • 121 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 164
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})