A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp phân tích kiểu gen và tần số alen của đa hình nucleotide đơn RS12970134 gần thụ thể melanocortin-4 ở trẻ mầm non tại Hà Nội

Phương pháp phân tích kiểu gen và tần số alen của đa hình nucleotide đơn RS12970134 gần thụ thể melanocortin-4 ở trẻ mầm non tại Hà Nội

Phương pháp phân tích kiểu gen và tần số alen của đa hình nucleotide đơn RS12970134 gần thụ thể melanocortin-4 ở trẻ mầm non tại Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Phương pháp phân tích kiểu gen và tần số alen của đa hình nucleotide đơn RS12970134 gần thụ thể melanocortin-4 ở trẻ mầm non tại Hà Nội
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Trung Thu
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thụ thể Melanocortin-4,Đa hình nucleotide đơn,RS12970134,Phương pháp AS-PCR,Trẻ mầm non
 • Số trang :
 • tr. 38-44
Tải file tóm tắt Phương pháp phân tích kiểu gen và tần số alen của đa hình nucleotide đơn RS12970134 gần thụ thể melanocortin-4 ở trẻ mầm non tại Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 195
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})