A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

 • Nhan đề :
 • Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thi Quỳnh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Chấm lượng tử,Chấm lượng tử cacbon Pha tạp kim loại,Thủy nhiệt,Huỳnh quang,Tương tác điện tử
 • Số trang :
 • tr. 3-9
Tải file tóm tắt Phương pháp tổng quát tổng hợp chấm lượng tử carbon pha tạp kim loại

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})