A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thu Nga;Nguyễn Thu Hằng;Hoàng Văn Dư
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Tín dụng,Rủi ro,Hiệu quả kinh doanh,Ngân hàng Thương mại Cổ phần
 • Số trang :
 • 147 tr.
Tải file tóm tắt Quan hệ giữa rủi ro tín dụng và hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 112
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})