A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lí bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Quản lí bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Quản lí bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

 • Nhan đề :
 • Quản lí bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
 • Tác giả :
 • Đỗ Vũ Thư
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Năng lực,Bồi dưỡng,Công nghệ thông tin,Trung học phổ thông,Yên Bình,Yên Bái
 • Số trang :
 • 133 tr.
Tải file tóm tắt Quản lí bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ cho giáo viên các trường trung học phổ thông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

File Tóm tắt

Online: 387
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,436
})