A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Chỉnh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Ngữ văn,Giảng dạy,Hoạt động trải nghiệm,Văn Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng trải nghiệm ở các trường trung học phổ thông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 207
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})