A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lí hoạt động giáo dục năng lực tự chủ, tự học cho học sinh bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Quản lí hoạt động giáo dục năng lực tự chủ, tự học cho học sinh bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Quản lí hoạt động giáo dục năng lực tự chủ, tự học cho học sinh bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Quản lí hoạt động giáo dục năng lực tự chủ, tự học cho học sinh bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Lương Bình Nghinh
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Năng lực tự chủ,Năng lực tự học,Học sinh bán trú,Trung học cơ sở,Lục Yên,Yên Bái
 • Số trang :
 • 123 tr.
Tải file tóm tắt Quản lí hoạt động giáo dục năng lực tự chủ, tự học cho học sinh bán trú ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 710
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,442
})