A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học môn khoa học xã hội cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học môn khoa học xã hội cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học môn khoa học xã hội cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học môn khoa học xã hội cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo chương trình giáo dục phổ thông mới
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Hảo
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Môn Khoa học xã hội,Giáo viên,Trung học cơ sở,Năng lực,Bồi dưỡng,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học môn khoa học xã hội cho giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo chương trình giáo dục phổ thông mới

File Tóm tắt

Online: 491
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,847
})