A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục hòa nhập cho giáo viên tiểu học huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục hòa nhập cho giáo viên tiểu học huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục hòa nhập cho giáo viên tiểu học huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục hòa nhập cho giáo viên tiểu học huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Phạm Thanh Hướng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên tiểu học,Giáo dục hòa nhập,Năng lực,Bồi dưỡng
 • Số trang :
 • 122 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực giáo dục hòa nhập cho giáo viên tiểu học huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})