A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho giao viên các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho giao viên các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho giao viên các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho giao viên các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Lưu Đình Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Trung học phổ thông,Năng lực,Hoạt động trải nghiệm,Hướng nghiệp,Phổ Yên,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 129 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho giao viên các trường THPT thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 189
Lượt truy cập: 9,380,961
Số lượt tải: 1,806,256
})