A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Quản lý dạy học nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Quản lý dạy học nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
 • Tác giả :
 • Vy Thị Nguyệt Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Dạy nghề phổ thông,Quản lý,Hòa An,Cao Bằng
 • Số trang :
 • 127 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học nghề phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

File Tóm tắt

Online: 218
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})