A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 • Nhan đề :
 • Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 • Tác giả :
 • Mai Thị Mận
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục,Phương pháp dạy học,Quản lý,Đổi mới,Trường tiểu học Lý Thường Kiệt,Hạ Long
 • Số trang :
 • 141 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực học sinh

File Tóm tắt

Online: 104
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})