A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý đội ngũ giảng viên đại học sử phạm ở Việt Nam

Quản lý đội ngũ giảng viên đại học sử phạm ở Việt Nam

Quản lý đội ngũ giảng viên đại học sử phạm ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Quản lý đội ngũ giảng viên đại học sử phạm ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm Nam Kinh
 • Từ khóa :
 • Giảng viên,Đại học sư phạm,Quản lý,Việt Nam
 • Số trang :
 • 213 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý đội ngũ giảng viên đại học sử phạm ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 151
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})