A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
 • Tác giả :
 • Liễu Anh Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Tiểu học,Bồi dưỡng,Yên Bái
 • Số trang :
 • 136 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường tiểu học và trung học cơ sở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

File Tóm tắt

Online: 273
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})