A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giao tiếp sư phạm cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giao tiếp sư phạm cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giao tiếp sư phạm cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giao tiếp sư phạm cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 • Tác giả :
 • Đỗ Văn Thiện
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo viên,Trung học phổ thông,Năng lực giao tiếp sư phạm
 • Số trang :
 • 136 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giao tiếp sư phạm cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 274
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,435
})