A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ở các trường trung học cơ sở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ở các trường trung học cơ sở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ở các trường trung học cơ sở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ở các trường trung học cơ sở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
 • Tác giả :
 • Đoàn Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT,Đánh giá kết quả học tập,Trung học cơ sở,Tủa Chùa,Điện Biên
 • Số trang :
 • 115 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ở các trường trung học cơ sở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

File Tóm tắt

Online: 566
Lượt truy cập: 14,887,762
Số lượt tải: 1,942,438
})