A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập định kỳ ở các trường THPT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập định kỳ ở các trường THPT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập định kỳ ở các trường THPT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập định kỳ ở các trường THPT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
 • Tác giả :
 • Lê Duy Phong
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục trung học phổ thông,Kết quả học tập,Đánh giá,Gia Lộc,Hải Dương
 • Số trang :
 • 113 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập định kỳ ở các trường THPT huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

File Tóm tắt

Online: 240
Lượt truy cập: 9,380,961
Số lượt tải: 1,806,280
})