A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Quản lý nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Quản lý nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

 • Nhan đề :
 • Quản lý nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tri Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Nguồn nhân lực,Quản lý,Điện lực,Miền Bắc
 • Số trang :
 • 95 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án phát triển điện lực Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

File Tóm tắt

Online: 323
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})