A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Lục Thị Hồng Nhung
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Du lịch,Quản lý nhà nước,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 108 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 84
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})