A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Routledge handbook of the economics of knowledge

Routledge handbook of the economics of knowledge

Routledge handbook of the economics of knowledge

 • Nhan đề :
 • Routledge handbook of the economics of knowledge
 • Tác giả :
 • Cristiano Antonelli;Albert N. Link
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Routledge
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 283 p.
Tải file tóm tắt Routledge handbook of the economics of knowledge

File Tóm tắt

Online: 153
Lượt truy cập: 10,274,484
Số lượt tải: 1,823,819
})