A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

 • Nhan đề :
 • Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX
 • Tác giả :
 • Bùi Hoàng Tân;Võ Ngọc Hiển
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tư liệu địa bạ,Ruộng đất,Sở hữu đất công
 • Số trang :
 • tr. 71-78
Tải file tóm tắt Sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú, tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX

File Tóm tắt

Online: 173
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})