A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

 • Nhan đề :
 • Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hải Hòa;Trần Thị Phương Thúy;Dương Trung Hiếu;Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Rừng thông,Sinh khối,Trữ lượng cacbon,SPOT 6
 • Số trang :
 • tr. 39-45
Tải file tóm tắt Sử dụng ảnh SPOT 6 xây dựng bản đồ sinh khối và trữ lượng cacbon rừng trồng thông thuần loài tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

File Tóm tắt

Online: 60
Lượt truy cập: 12,868,405
Số lượt tải: 1,856,730
})