A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng hàm loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam

Sử dụng hàm loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam

Sử dụng hàm loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Sử dụng hàm loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đinh Hồng Linh;Nguyễn Thu Nga;Nguyễn Thu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hàm loga siêu việt,Ngân hàng thương mại cổ phần,Hiệu quả kinh doanh
 • Số trang :
 • tr. 239-244
Tải file tóm tắt Sử dụng hàm loga siêu việt để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 96
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})