A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng mã vạch DNA matK để định danh mẫu sum liên thu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Sử dụng mã vạch DNA matK để định danh mẫu sum liên thu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Sử dụng mã vạch DNA matK để định danh mẫu sum liên thu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Sử dụng mã vạch DNA matK để định danh mẫu sum liên thu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Hữu Quân;Kiều Thị Trà Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Adinandra lienii,DNA barcoding,Gen matK,Giám định loài,Sum liên
 • Số trang :
 • tr. 205-210
Tải file tóm tắt Sử dụng mã vạch DNA matK để định danh mẫu sum liên thu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 104
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})