A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Sử dụng mô hình Swot nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

Sử dụng mô hình Swot nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

Sử dụng mô hình Swot nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

 • Nhan đề :
 • Sử dụng mô hình Swot nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thế Hùng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục thể chất,SWOT,Thực trạng,Giải pháp,Cờ vua,Trường Đại học Tiền Giang
 • Số trang :
 • tr. 50-56
Tải file tóm tắt Sử dụng mô hình Swot nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học cờ vua cho sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất trường Đại học Tiền Giang

File Tóm tắt

Online: 209
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,241
})