A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tạo kháng huyết thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus nhiễm trên cây chanh leo tại Việt Nam

Tạo kháng huyết thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus nhiễm trên cây chanh leo tại Việt Nam

Tạo kháng huyết thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus nhiễm trên cây chanh leo tại Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tạo kháng huyết thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus nhiễm trên cây chanh leo tại Việt Nam
 • Tác giả :
 • Hà Viết Cường
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Passiflora mottle virus,Potyvirus,DIBA,ELISA,Passion fruit,Vietnam
 • Số trang :
 • tr. 195-205
Tải file tóm tắt Tạo kháng huyết thanh đa dòng bằng protein vỏ tái tổ hợp của Passiflora mottle virus nhiễm trên cây chanh leo tại Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 252
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,764
})