A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x=0, 0.05; M=Al, Ti)

Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x=0, 0.05; M=Al, Ti)

Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x=0, 0.05; M=Al, Ti)

 • Nhan đề :
 • Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x=0, 0.05; M=Al, Ti)
 • Tác giả :
 • Lê Viết Báu;Trịnh Thị Huyền;Trịnh Thị Chung;Trần Thị Duyên;Nguyễn Văn Đăng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3,Tham số tới hạn,Hiệu ứng từ nhiệt,Chuyển pha từ
 • Số trang :
 • tr. 101-108
Tải file tóm tắt Tham số tới hạn trong các perovskite La0.7Sr0.3Mn1-xMxO3 (x=0, 0.05; M=Al, Ti)

File Tóm tắt

Online: 322
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,880
})