A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

The transformative mind: Expanding vygotsky’s approach to development and education

The transformative mind: Expanding vygotsky’s approach to development and education

The transformative mind: Expanding vygotsky’s approach to development and education

 • Nhan đề :
 • The transformative mind: Expanding vygotsky’s approach to development and education
 • Tác giả :
 • Anna Stetsenko
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Cambridge
 • Từ khóa :
 • Education,Transformative mind
 • Số trang :
 • 434 tr.
Tải file tóm tắt The transformative mind: Expanding vygotsky’s approach to development and education

File Tóm tắt

Online: 256
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,847
})