A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế bài thí nghiệm ảo về mạch cầu và mạch chỉnh lưu trên phần mềm matlab 8.0 nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường THPT

Thiết kế bài thí nghiệm ảo về mạch cầu và mạch chỉnh lưu trên phần mềm matlab 8.0 nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường THPT

Thiết kế bài thí nghiệm ảo về mạch cầu và mạch chỉnh lưu trên phần mềm matlab 8.0 nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường THPT

 • Nhan đề :
 • Thiết kế bài thí nghiệm ảo về mạch cầu và mạch chỉnh lưu trên phần mềm matlab 8.0 nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường THPT
 • Tác giả :
 • Giáp Thị Thùy Trang;Phan Đình Quang
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Mạch cầu,Mạch chỉnh lưu,Thí nghiệm ảo,Phần mềm matlab 8.0
 • Số trang :
 • tr. 464-470
Tải file tóm tắt Thiết kế bài thí nghiệm ảo về mạch cầu và mạch chỉnh lưu trên phần mềm matlab 8.0 nhằm hỗ trợ tiến trình dạy và học ở trường THPT

File Tóm tắt

Online: 141
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})