A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:Glass được bơm bằng laser diode

Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:Glass được bơm bằng laser diode

Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:Glass được bơm bằng laser diode

 • Nhan đề :
 • Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:Glass được bơm bằng laser diode
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hảo;Phạm Thế Tân;Trịnh Thị Linh;Nguyễn Viết Hoằng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Buồng cộng hưởng quang học,Laser rắn,Laser thủy tinh,Diode,Thiết kế
 • Số trang :
 • tr. 33-39
Tải file tóm tắt Thiết kế buồng cộng hưởng cho laser rắn Nd:Glass được bơm bằng laser diode

File Tóm tắt

Online: 175
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})