A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị soi mạch máu BVDD trong hỗ trợ xác định tĩnh mạch trẻ em

Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị soi mạch máu BVDD trong hỗ trợ xác định tĩnh mạch trẻ em

Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị soi mạch máu BVDD trong hỗ trợ xác định tĩnh mạch trẻ em

 • Nhan đề :
 • Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị soi mạch máu BVDD trong hỗ trợ xác định tĩnh mạch trẻ em
 • Tác giả :
 • Trịnh Ngọc Hiến
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Thiết bị soi mạch máu,Chip LED đỏ,Tiêm truyền,Tĩnh mạch,Trẻ em
 • Số trang :
 • tr. 362-366
Tải file tóm tắt Thiết kế, chế tạo và ứng dụng thiết bị soi mạch máu BVDD trong hỗ trợ xác định tĩnh mạch trẻ em

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,241
})