A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng công tác quản lý và tư vấn sử dụng thuốc tại trạm y tế xã Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên

Thực trạng công tác quản lý và tư vấn sử dụng thuốc tại trạm y tế xã Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên

Thực trạng công tác quản lý và tư vấn sử dụng thuốc tại trạm y tế xã Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên

  • Nhan đề :
  • Thực trạng công tác quản lý và tư vấn sử dụng thuốc tại trạm y tế xã Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên
  • Tác giả :
  • Nguyễn Thị Phương Quỳnh
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Tư vấn sử dụng thuốc,Quản lý,Thực trạng,Trạm y tế,Cổ Lũng,Phú Lương,Thái Nguyên
  • Số trang :
  • tr. 16-22
Tải file tóm tắt Thực trạng công tác quản lý và tư vấn sử dụng thuốc tại trạm y tế xã Cổ Lũng - Phú Lương - Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,241
})