A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ mài và các rào cản trong bảo tồn và phát triển thương mại củ mài tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ mài và các rào cản trong bảo tồn và phát triển thương mại củ mài tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ mài và các rào cản trong bảo tồn và phát triển thương mại củ mài tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

 • Nhan đề :
 • Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ mài và các rào cản trong bảo tồn và phát triển thương mại củ mài tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
 • Tác giả :
 • Hà Minh Tuân;Nguyễn Minh Tuấn;Nguyễn Thị Mai
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Củ mài,Bảo tồn,Tiêu thụ,Thị trường,Rào cản
 • Số trang :
 • tr. 167-170
Tải file tóm tắt Thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu củ mài và các rào cản trong bảo tồn và phát triển thương mại củ mài tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

File Tóm tắt

Online: 161
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})