A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên giai đoạn 2014-2018

Thực trạng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên giai đoạn 2014-2018

Thực trạng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên giai đoạn 2014-2018

 • Nhan đề :
 • Thực trạng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên giai đoạn 2014-2018
 • Tác giả :
 • Sái Minh Đức
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính;,Quản lý
 • Số trang :
 • tr. 55-60
Tải file tóm tắt Thực trạng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên giai đoạn 2014-2018

File Tóm tắt

Online: 224
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})