A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và giải pháp tiếp cận vốn tín dụng đối với người dân sản xuất hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Thực trạng và giải pháp tiếp cận vốn tín dụng đối với người dân sản xuất hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Thực trạng và giải pháp tiếp cận vốn tín dụng đối với người dân sản xuất hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và giải pháp tiếp cận vốn tín dụng đối với người dân sản xuất hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
 • Tác giả :
 • Mông Quốc Hoàn
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Vốn tín dụng,Sản xuất hồi,Thực trạng,Giải pháp,Bình Gia,Lạng Sơn
 • Số trang :
 • 103 tr.
Tải file tóm tắt Thực trạng và giải pháp tiếp cận vốn tín dụng đối với người dân sản xuất hồi tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

File Tóm tắt

Online: 254
Lượt truy cập: 9,380,961
Số lượt tải: 1,806,280
})