A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lao đồng nhiễm tại Thái Nguyên từ năm 2015-2020

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lao đồng nhiễm tại Thái Nguyên từ năm 2015-2020

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lao đồng nhiễm tại Thái Nguyên từ năm 2015-2020

 • Nhan đề :
 • Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lao đồng nhiễm tại Thái Nguyên từ năm 2015-2020
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Lệ
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bệnh lao,Đồng nhiễm
 • Số trang :
 • tr. 113-118
Tải file tóm tắt Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến lao đồng nhiễm tại Thái Nguyên từ năm 2015-2020

File Tóm tắt

Online: 430
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,847
})