A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ mặn

Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ mặn

Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ mặn

 • Nhan đề :
 • Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ mặn
 • Tác giả :
 • Lê Việt Dũng
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tôm thẻ,Litopenaeus vannamei,Nước ngọt,Tỉ lệ sống,Sinh trưởng
 • Số trang :
 • tr. 799-804
Tải file tóm tắt Tỉ lệ sống và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) nuôi trong môi trường nước ngọt và nước lợ mặn

File Tóm tắt

Online: 268
Lượt truy cập: 8,513,515
Số lượt tải: 1,795,322
})