A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường THPT thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường THPT thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường THPT thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường THPT thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,Giảng dạy,Chủ đề,Phổ Yên,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 133 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức dạy học theo chủ đề trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 ở trường THPT thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})