A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 ở trường THPT thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 ở trường THPT thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 ở trường THPT thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

 • Nhan đề :
 • Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 ở trường THPT thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hải
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Lịch sử Việt Nam,Hoạt động ngoại khóa,Tổng Bí thư,Nguyễn Văn Cừ
 • Số trang :
 • 120 tr.
Tải file tóm tắt Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 12 ở trường THPT thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

File Tóm tắt

Online: 156
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})