A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của các vật liệu Fe-Ti/hydrotanxit và ứng dụng làm xúc tác để xử lý Rhodamin-B trong môi trường nước

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của các vật liệu Fe-Ti/hydrotanxit và ứng dụng làm xúc tác để xử lý Rhodamin-B trong môi trường nước

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của các vật liệu Fe-Ti/hydrotanxit và ứng dụng làm xúc tác để xử lý Rhodamin-B trong môi trường nước

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của các vật liệu Fe-Ti/hydrotanxit và ứng dụng làm xúc tác để xử lý Rhodamin-B trong môi trường nước
 • Tác giả :
 • Vũ Văn Nhượng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hydrotanxit biến tính,Cấu trúc,Đồng kết tủa,Quang xúc tác,Tổng hợp
 • Số trang :
 • tr. 109-114
Tải file tóm tắt Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của các vật liệu Fe-Ti/hydrotanxit và ứng dụng làm xúc tác để xử lý Rhodamin-B trong môi trường nước

File Tóm tắt

Online: 227
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})