A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

 • Nhan đề :
 • Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Thanh
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học xã hội
 • Từ khóa :
 • Tri thức,Dân tộc thiểu số,Sử dụng,Quản lí,Tài nguyên thiên nhiên,Vườn quốc gia,Khu bảo tồn thiên nhiên,Việt Nam
 • Số trang :
 • 261 tr.
Tải file tóm tắt Tri thức địa phương của người dân sống trong vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,753
})