A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Thủy;Đỗ Xuân Tùng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hát Then,Văn hóa,Môi trường giáo dục,Truyền dạy
 • Số trang :
 • tr. 143-149
Tải file tóm tắt Truyền dạy làn điệu hát Then Tày trong môi trường giáo dục ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 126
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})