A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tự động tính toán chế độ cắt tối ưu trong gia công phay CNC, ứng dụng gói phần mềm Solidworks và Solidcam imachining

Tự động tính toán chế độ cắt tối ưu trong gia công phay CNC, ứng dụng gói phần mềm Solidworks và Solidcam imachining

Tự động tính toán chế độ cắt tối ưu trong gia công phay CNC, ứng dụng gói phần mềm Solidworks và Solidcam imachining

 • Nhan đề :
 • Tự động tính toán chế độ cắt tối ưu trong gia công phay CNC, ứng dụng gói phần mềm Solidworks và Solidcam imachining
 • Tác giả :
 • Chu Việt Cường;Phan Trọng Đức
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tối ưu hóa,Gia công cắt gọt,SolidWorks,SolidCAM iMachining
 • Số trang :
 • tr. 69-73
Tải file tóm tắt Tự động tính toán chế độ cắt tối ưu trong gia công phay CNC, ứng dụng gói phần mềm Solidworks và Solidcam imachining

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,738
})