A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng đại số gia tử cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

Ứng dụng đại số gia tử cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

Ứng dụng đại số gia tử cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng đại số gia tử cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP
 • Tác giả :
 • Lê Thế Hợp
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Mạng TCP/IP,Đại số gia tử,Bài toán quản lý hàng đợi tích cực
 • Số trang :
 • 65 tr.
Tải file tóm tắt Ứng dụng đại số gia tử cho bài toán quản lý hàng đợi tích cực trên mạng TCP/IP

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})