A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng Internet of Thing vào xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng không khí

Ứng dụng Internet of Thing vào xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng không khí

Ứng dụng Internet of Thing vào xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng không khí

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng Internet of Thing vào xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng không khí
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thanh Tùng;Đỗ Thị Loan
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Internet of Thing,Giao thức ứng dụng,Mạng cảm biến không dây,Quan trắc môi trường,Chất lượng không khí
 • Số trang :
 • tr. 491-497
Tải file tóm tắt Ứng dụng Internet of Thing vào xây dựng hệ thống quản lý, giám sát chất lượng không khí

File Tóm tắt

Online: 247
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,868
})